Tyrimai organizacijose suteikia naudingos informacijos apie esamą situaciją organizacijoje, padeda identifikuoti “skaudamas“ vietas, stiprybes, nurodo gaires efektyviems pokyčiams.

Atliekame šiuos tyrimus:

  • Organizacijos diagnostikos tyrimą, kuris padeda identifikuoti organizacijos būklę.
  • Pasitenkinimo darbu tyrimą. Pasitenkinimas darbu – tai žmogaus emocinė reakcija į darbą, kuri atskleidžia darbuotojo nuostatas ir įtakoja darbuotojo motyvaciją bei darbo rezultatus. Ar žinote savo darbuotojų pasitenkinimo darbu lygį?
  • Motyvacijos tyrimą, kuris atskleis kiek darbuotojai yra motyvuoti, ar didelė jų vidinė/išorinė motyvacija ir kokie faktoriai, motyvai jiems yra svarbūs darbe.
  • Streso lygio nustatymo tyrimą. Didelis stresas darbe ne tik mažina darbuotojų produktyvumą, bet ir kenkia darbuotojų sveikatai, bet iš kitos pusės streso nebuvimas ar žemas jo lygis leidžia darbuotojams atsipalaiduoti ir susikurti patogią komforto zoną. Užsisakykite darbuotojų streso įvertinimo tyrimą ir išlaikykite sveiką streso lygį.
  • Vadovų kompetencijų vertinimą. Vertinamas atliekamas 360 laipsnių principu, kai apklausiami kolegos, pavaldiniai, vadovai, klientai), vertinamos kompetencijos lyderystė (gebėjimas įkvėpti sudominti, iniciatyvumas, empatija, savęs pateikimas), strateginis mąstymas (vizijos turėjimas, atvirumas pokyčiams, inovatyvumas, sprendimų priėmimas), kryptingumas (tikslo siekimas, procesinė kompetencija, mokymasis, žinių valdymas), bendradarbiavimas (komandinis darbas, komunikavimas, konfliktų valdymas).