Trumpalaikiai projektai, konsultacijos ar  ilgalaikis bendradarbiavimas, apimantis personalo politikos sukūrimą ir įgyvendinimą.

IŠORINIS PERSONALO VADOVAS atlieka:

  • personalo dokumentų apskaitą ir administravimą;
  • potencialių darbuotojų pritraukimą ir atrankas;
  • efektyvų darbuotojų adaptavimą;
  • darbuotojų apklausas, tyrimus (motyvacijai įvertinti, pasitenkinimo darbu nustatymui ir t.t.);
  • darbuotojų ugdymą ir vertinimą;
  • darbuotojų motyvavimą;
  • komandos formavimą;
  • karjeros planavimą
  • efektyvumo didinimą;
  • įmonės įvaizdžio, kaip patrauklaus darbdavio, formavimą.