Darbo pasaulyje pasitaiko įvairių situacijų: nuo tapimo geriausiais draugais iki tapimo didžiausiais priešais.

MEDIACIJA yra konfliktų valdymo būdas, kai konfliktuojantys asmenys susitinka viename lygyje, o mediatoriai pasirūpina, kad būtų išdėstytos abiejų pusių konflikto pozicijos, o už to slypintys jausmai ir poreikiai būtų išsiaiškinti ir atsirastų galimybė siekti bendro susitarimo. Tai yra ypač svarbu siekiant išlaikyti tolimesnius darbinius santykius, asmeninį įvaizdį ir išlikti darbo rinkoje.

 

Mediacijos taikymo principai:

  • Savanoriškumo principas. Mediacija galima tik esant savanoriškam abiejų pusių susitarimui dėl mediatoriaus paslaugų. Abi šalys gali pasitraukti iš mediacijos proceso bet kuriame jo etape.
  • Pagarbos principas. Mediacijos procesas grindžiamas pagarba oponento nuomonei, vengiant kitą asmenį įžeidžiančių, žeminančių veiksmų, žodžių, koncentruojantis į bendro susitarimo paieškas.
  • Lygiateisiškumo principas. Mediacijos procese abi šalys turi tokias pat teises. Meditorius nepalaiko nei vienos konflikto pusės.
  • Konfidencialumo principas. Konflikto šalys ir mediatorius įsipareigoja neviešinti informacijos kitiems asmenims.
  • Sąžiningumo principas, kai siekiama išspręsti konfliktą , pagal modelį “abi šalys laimi“.